Kontakt

Viktoria Dance Servis s.r.o.
Moyzesova 22
040 01 Košice

Tel.: +421 918 724 109
E-mail: objednavky.viktoria@gmail.com
IČO: 47 599 243
DIČ: 2023995380
IČ DPH: SK2023995380
Bankové spojenie 1:  Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2947016549/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4701 6549
Bankové spojenie 2 :  Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK45 0900 0000 0051 7544 7579

MARKETING:                   marianna.kralova2@gmail.com

Produkt bol pridaný do košíka.